Advertisement

Taklu santa

Mr Santa taklu hai phir bhi har roz woh saloon jata hai!
Maloom hai kyun?


Nahi pata


Soocho


Nahi maloom


Inta bhi nahi maloom


Kyun ki woh saloon santa ki hai!

Advertisement