Hindi Miss You SMS Messages Collection

Advertisement

Hindi Miss You SMS

FREE Hindi Miss You SMS collection contains best hindi miss you sms , sms for missing someone , miss you text and so on

Advertisement

Face to Face…

”A”4
Ap sy

“B”4
buht buht

“C”4
chöri chöri

“D”4
dil sy

“E”4
Ek bär

‘F”4
FäÇè tö fäÇè

“G”4
Ghär aa k

“H”4
Hum tum sy kèhñä Çhähty hy
“I”4
“I MISS YØU”

Advertisement