Advertisement

Kya halat hogi

Aapsa agar koi hua to rab say shikayat hogi
Ek to jhela nahi jata, doosra aagaya to kya halat hogi?

Advertisement