Advertisement

3 kam kiya karo..

Subha Uthhkar 3 kam kiya karo..

1) Ishwar ko yaad karo taki TUM ji sako.
2) Mujhe SMS karo taki Main ji saku.
3) Nahaa liya karo taki sab ji sake.

Advertisement