Advertisement

Dukha namannu

Yaad aayo bhane aakha banda nagarnu
Bhet bhayena bhane pani dukha namannu
Hami sadhai sangai hunu parchha bhanne chhaina
Tara mitratako dhoka bhane kahile banda nagarnu.

Advertisement