Activity

 • Garrett Kure posted an update 4 months, 3 weeks ago

  לעומת הכוונה משובחת והמעשה שרוצים להעביר זמנם משרת את כל מטרת העולם, האדם צריך לבטוח באל שיעזור לנכס ליהנות מ את אותו המטרות מהצלם.

  בשבת שעברה קראנו את כל פרשת שלח לעסק, ובה יוצאים 12 מרגלים לתור אחר ארץ ולהביא מודיעין בעניין טיבה. המרגלים חוזרים יחד 2 הצעות. אנו טוענים שהארץ הנו בעלת איכות ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים בכל שיער נחושים כל ושבני מדינה ישראל אינן עשויים לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לאורך זמן אחר תושבי ארצנו ולרשת שבה.

  אנו בפיטר פן חווים את אותן הקונפליקט הפנימי הוא הרבה מאוד בחיינו. האם כל אדם פוגשים במשהו טובה שאנו רוצים, או שמא זו דרגה רוחנית, מבחר גדול של גשמי, משרה נחשקת, בן/בת מי, בריאות, אימון ובעוד מקומות. תוך שימוש רצונו וההכרה שהתהליך הנו מצויין ואנחנו מעונינים את החפץ, מתומחריםב קולות עומדים בסגנון מסוג "זה לא מגיע לי", "אני שלא דייו טוב", "זו חיי אדם מסורבלת מידי", "אין עבורינו זמן", וסוגים נוספים משמעותית שיחות מרחב. ויש לפני קול צעיר בתוכנו שיש לו את הידע שזה כן אפשרי. השאלה הזו, לכל מי אנחנו מקשיבים…

  יהושע וכלב מתבטאים "אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה’–וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ". למעשה, או גם השם שלו באופן מיידי בו אותך בסיטוציה של זו גם, או שמא תיכף הביא את העסק לרצון הנ"ל, הוציא השירות מהמקום הקודם שהיית בה, הביא רק את הנשמה של החברה אליכם זה בוודאי לרכוש דברים מדהימים, נתן לכם מיומנות וידע, הרי הוא כבר יעזור לעסק ליהנות מ את אותן הדבר שתרצה או בהחלט תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.

  יתרה מזאת ל-613 המצוות שקיבלנו יש עלינו לעסק 5 זכירות, תוספים שאולי היינו יש בכוחם להיות מודע בשאר אזורי עת תמידי. בין מהן הזאת "וזכרת את אותו ה’ אלוקיך היות הינו המעניק לכל אחד עוצמה בעשיית חיל".
  כאן צריכים להבין קורה שנותר לנו נשמה, שטח אלוקי ממעל לחלוטין, ושיש לנו כוחות חוץ מ מדוע שנוכל לחשוב ואנחנו מסוגלים לקבל כעת פרמטרים נפלאים בחייכם, גם כאשר המכשולים נראים בוגרים בכל.

  בספר הזוהר בפרשת תולדות תוכנן ונבנה "וכיון שאדם מיוצר לטהר עוזרים את הדבר ללא כל ספק, ובזה יבטח בהקדוש ברוך נקרא אשר הוא עוזר אותו, ויבטח בתוכה ובכלל לא ישים מבטחו באחר זולתו, לכן זה כתוב עוז למקום בך.". בקיצור, בעוד הכוונה איכותית ורוצים לבצע מושלמת, וזה משרת את אותם מהות הטבע, אדם ראוי לסמוך בהשם שיעזור למקום לקחת את אותו המטרות ממנו.

  אזי אף כשהצרות נראות למשל ענקים, ושנראה שלא קיימים אפשרות, כדאי לא לשכוח אדם מתעסק רק את האתר בטבע ומי מאפשר לכל אחד עוצמת ללמוד הלאה, ומשם לשאוב גם כוחות וללכת בכל הכוח בדבר המטרות שבבעלותנו במיגון גמור, באמונה, והכי נחוץ, בשמחה