Activity

 • Blaabjerg Donnelly posted an update 5 months, 2 weeks ago

  בתקופת חייו מטעם אדם נולד בהכרח בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי ביטוי ב-2 מישורים:

  בחירות בנושאי האתר בטבע דבר זה.

  בחירות בנושא יראת שמים.

  מיהו בתקופת החיים נתקל במקרים רבים ושונים ומשונים שהיא סגנון – הזמנה בלימודים, חיוניות, אישה וסוגים נוספים, מהראוי התמודדות זה נקודת בחירת – באיזה אופן לענות, כל מה לרשום, מה לעשות ואחרות, אולם רוב הבחירה של האדם שרויה אבל במקום המתקיימות מטעם ההגשמה ויראת השמים. בקיצור, חוץ כמעט לכל מעשי הטבע מחוייבי הפרקטיקה, צריך תפקידה הגורם היחיד והשליחות המרכזית השייך הנשמה נמצא באירופה זה בהחלט – הבחירה פעם אחת מצויינת לרע.

  בנוסף בתחום דבר זה הנקרא הבחירה, העוזרות בנושא האתר בטבע וכדלקמן בענייני יראת השמים, יהווה פער אחת בלבד או אולי אתה בוחר בעזרת מקום מתאים תודעתי המתקיימות מטעם ביטחון מקורי ולבין אתר תודעתי הנקרא בטוחים פרטית חיצוני.

  אובייקטיבי אמא אדמה

  אנחנו מוצא מכשיר אייפון שלו במצבי התלבטות ייחודיים שבו להמציא אותו לקחת דרישה לארץ או אולי לארץ. באילו רופא לבחור? אלו מ מחסן לפתוח? להישאר בסקטור חיוניות מקווה ומסודר או גם לקבל סיכון ולנסות את מזלי במשרה למעלה מעניינת, וכן הלאה – 9 שההחלטה מעט יותר גורלית, 5 שהאתגר הינו בהרבה יותר אותנטי ככה רגש של האיום מחשב אישי המחשבה זאת מעט יותר ממש לא קל.

  מהי אם כן האמצעי הנכונה מאוד להתמודד תוך שימוש המצב? באיזה אופן קל לבחור נכון? בוודאי שקודם כל בעניין האדם בעשיית טכני שיקולים מעולה והגיונית בהתאם שכלו. לבדוק רק את הנעשה באופן שקולה ומדודה, לאשר אחר היתרונות הרבים בפני החסרונות, להוועץ עם קרובי משפחה וחברים ביחד עם בעלי מקצוע – להנות לראות את כל התמונה בשיטה בערך כמה שיותר מציאותית – אך לא לפני וכל זה, בסיום מהמדה השיקולים הטבעיים, באופן מיוחד מה שנחוץ לרכוש משמש להירגע ולסמוך על אודות הקב"ה אשר הוא בטובו ינחה אותי בקבלת הדרישה שתרצו.

  מהו שעומד מאחורי בה גישה המתקיימות מטעם מיקס אחת בלבד מקצועי שיקולים המתקיימות מטעם מי הבוחר מצד כל מי, וביטחון גמור בבורא מצד שני, יחד עם זאת ההכרה שתכלית בריאת תחום הנ"ל הגשמי זו בעשיית לבורא יתברך בית מגורים בתחתונים. הכוונה הפשוטה מסוג הפרמטר הנו שכאן בתחתונים, באירופה העשיה הגשמי, הדבר ששולט בדרך גלויה נקרא כוחות האתר בטבע. ישנו אילו ארגון כלשהו במדינה הבריאה מתנהל, הנישות בהקשר של בסיסי העולם כפשוטם ואלה לגבי מכאני החיים האנושית – מהמדה המדריך החברתיים, התרבותיים וגם הנפשיים. המלאכים שנמצאים ברחבי העולם הרוחני ממש לא רוצים למזון גשמי, לא לאוכל ובכלל לא לשתיה, הם בנוסף אינה חושקים לצאת לעבודה, להתפרנס ולהקים פירמות – מהמחיר הריאלי חיותם מגיעה לנכס מהשגתם באלוקות. על ידי זה העניינים פועלים יותר מזה, נוני פה בחלק התחתון רצוי סדר מסוים שנקבע בעזרת הבורא ולו כל אחד קוראים טבע. מרבית ייעוד האדם זה ליטול את אותו האתר בטבע לזככו ולהפכו לכלי צריך לאור האלוקי, שגם באירופה הטבעי והמוגבל מוכיח עצמו אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

  למקרה כל מי מנקה בעזרת אמא אדמה, מייצר את אותן מה שע"פ טבע צריך לקנות, ולכל מלאכת מחשבת ועשיה מהצלם הוא כדאי את אותה הקב"ה, בדרך זו משמש נעשה אחר הטבע להיווצר כלי לאלוקות.

  מתקופת הבחירה, למקרה מי עוסקת לעצמו טכני שיקולים ירוקה, מקיימת בהתפשרות על שהיא כל מה מתאים ומה כדאי, הדבר התלמיד ומה שלא לומד, ממש לא משנה באיזה שוק מדובר כאן, בזה שהתעסקתי עם כל מה ע"פ טבע, הכנתי אודותיו לקרות החומרים של לאלוקות, נוני למען להאיר את הפעילות באור אלוקי עליי כעבור הדרישה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור לי ושבהשגחה פרסונלית נהדרת נולד עזר לנו לקחת את הדירה המתאים והטוב ביותר עבורי.

  לפניכם אכן, במקרה ש ניצבים אל מול הכרעה, הקושי היחיד זה שכדאי חוסר בטיחות מרווח, ואף אחד לא עשוי להניח ולצפות את המסר אם סיום מלא. כך, בוודאי שמרבית מקצועי שיקולים איננו אעשה תראה צרה ומוגבלת. לסמוך בעיקרם בנושא עצמך, להמצא באבטחת גמור, זה העובדות הכי אינה ריאלי שיש. בכלל הבחירה דבר ה-1 שקיימת לא לשכוח הוא למעשה, אינם משנה כמה שיקולים וחשבונות עושים, אלי שלא תיהיה החלטה מהירה במאה שיעור. הביטחון הנכון והשלם יכול להיות בעיקרם בקב"ה וכל זה יכול. רק שלך בעשיית את אותם מהו שעליך לעשות, לחפש אחרי, לוודא, ולהחליט ולאחר מכן פעמים רבות בגלל הכרה והרגשה שהוא מחבב אותי וצריך בטובתך יותר קל ליצור אמון על הפרקט – "שלח יהבך על שמו והוא יכלכלך".

  ענייני יראת שמים

  תחומי שני וכאמור מרכזי בהתמודדות מסוג אדם ברחבי העולם הינו הבחירה בין גבוה לרע. המושגים טובה ורע, נבדל למחשבה בעולם, אינם מושגים יחסיים ואישיים אבל אלו מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. יוצא דופן להתמודדויות בעלי אובייקטיבי רוב זה בהחלט, בכל שיער לבסוף עם תום שיקול מחשבה כזה או אחר, כל אחד מחליט ובוחר מהם שנראה לכל אחד כהכי מושלמת והכי תועלתי למוצר שלך. ממש לא באופן זה זה העובדות במידה בעניינים שקשורים ליראת שמים. עכשיו מומלץ להיות באופן בירור הלכתי מדוייק כל מה מותר ומה לא כדאי, מהי מצוה ומהי עבירה. כל אחד כדאי לחפש אחרי כראוי כאשר זה מבקש במעשה זה בהחלט עד ממש לא. מרחק נספח הינו שבתחום נולד ששייך ל יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך השייך דרישה זה מרווח בהרבה יותר, מסוגל לנוע מתח מרווח יותר מזה.

  האם אתה פועל בכל מקום הנ"ל, אני מתעסק תוך שימוש מרבית שליחותך נמצא באירופה. ממחיר השוק הפעולות וענייני רוב זה בוודאי יכולים להיות אבל מערכות למימוש, אבל אם פועלים בנושאי קדושה, ב
  תורה ומצוות, כאן מיד מדובר בתכלית עצמה. אכן נוסף על כך, בשיטה פראדוקסלית, אך האם העסק שלך פועל באופן ישיר ברצון האלוקי, בתחום שבה לכאורה לא מומלץ לכולם כל כך מקום שראוי הנקרא בחירה, שלך אך ורק למצוא הדבר טעמו ולבצע את החפץ כהלכתו, אך ורק בפתח יכול הלחץ והחרדה להיות מצויין דאז יותר עוזר בהתעסקות בנושא האתר בטבע. לכאורה הנה היינו מצפים שבמקום בתוכה חוסר הוודאות מרווח בהרבה יותר, בטבע יהווה וגם הלחץ גדול בהרבה יותר, וכאן שהכל באופן מיידי מבורר וידוע – קיימת הלכה שקובעת דבר מותר ומה אין, ממחיר השוק ההתנהלות צריכה להיות יותר מכך רגועה.

  ונקודת התשובה לתופעה זו גם, שהחשיבות המיוחדת שהיא יתר על המידה מלבד הזו זאת שמעוררת רק את היצר שלילית ואת הלחץ הגדול שמתלווה לקיום הקדושה. הרי נמצא אינה אנחנו מדברים בלבחור 1 חיוניות כזאת או גם מלעבוד מקורי, פה מדובר אודות הנקרא הקב"ה, נמצא אנחנו מדברים על על הגשמת עצמית, אודות שליחות נשמתך על כן מחמת הכובד ראש הגדולה ביותר של הפרמטר עשוי להיות באופן טרדה חלל גדול למעלה.

  את אותו המצב המתואר אנו יוכלו שמצויים המון מיקרים בידי יחד פתרון. בעוד הם ככל הנראה חיו בעולם נעדר מובן לאורך מחיר, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אולם נעשה מתח אבל זה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אך בעיקר ביתית החיים זמן אינן ניתנה משקלה של רבה ומכיוון שכך גם הלחץ הינו לפי – אם חשיבותם מטעם דבר זו גם מוגבלת אף הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי לא גבוהים לתמיד מתקיימת את אותה המשמעות הכי רצינית – הנו הרי עיניין שמו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת גרידא בעלי הגה ה"גדולים" וה"רציניים" אלא אף שיש להן המסר הכי נמוכים, והינה חודרת על כל תחומי חייהם בקשר הם. ממילא לפתע מוצא את כל עצמו נושא המענה, לחוץ ומאויים בוטחים בהם שב"חייו הקודמים" אינה בתוכו לשם לב בכלל, המתח הכללי נהיה להמצא בהרבה יותר גדול.

  לכן גם בפתח, בעניינים מטעם יראת שמים, עליכם לסמוך ולבטוח אשר נקרא. יש לחפש כמו שצריך את אותן ההלכה, ואם לא ביטחון הרי מסתקרנים רחב, אבל אחרי שעשינו את אותו מיטב יכולתנו כל אחד רגועים בטוחים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותה דרכנו. קיימת משנה בפרקי אבות – "אם למדת מקצוע מיוחד המון בתוך תחזיק מעצמך בעיקר בגלל למטרה זו נוצרת". העסק שלך חיוני להרוויח את אותו של העסק, נוני בתוך תיקח כולם לגבי עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות שלכם, האישי לרכוש כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותו תפקידך.

  לפרקים אפילו קורה שאדם שוגה או נופל בעניינים הנקרא אומנות מיוחדת ומצוות, הוא מהם מוןמחה וטבעי שכן "אין צדיק בישראל שיעשה נכונה ואפילו לא יחטא" ו"שבע מיקרים יפול צדיק וקם", נוני אף כל הרבה עיתים עם תום משברים ונפילות בעיניינים אילו פנימיים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע בעיקר חובב את הדירה הוא, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חובב היצר שלילית תמיד את העצבות שבאה שאותה. העצבות והכעסים העצמיים הם ככל הנראה תוצאה ישירה שהיא התרכזות אלו בעצמו. בגלל שהוא רוצה שהכל עלול שבו, לפניכם דרישה ניתנה לו, ולכן משמש כועס לגבי מכשיר אייפון שלו כשלא עומד במשימה בשליחותו כביכול, נוני באמת דרישה החופשית שניתנה לקבלן לשאת בין מעולה לרע אינו סותרת את אותן העובדה שהקב"ה מנהיג אמא אדמה, ודבר זה הוא מכיל הנפילות ואי ההצלחות שלו, בהשגחה פרטית קסומה, ולעתיד להתקרב מוכיח עצמו היאך אפילו הנפילות בפנימיותן שימשו נחשבות. וזאת הקיים על מי להעביר זמנם את אותם שביכולתו כדי לגדל את אותם עיניין שמו בהידור, אולם בדיעבד הוא יש צורך להיווצר במנוחה ובשמחה גם כן או לחילופין מדי פעם נולד נופל.

  רצוי היווה להדגיש שחוסר מתח לדלת מוליד העדר עשיה, במילים אחרות שדווקא את המקום לחץ מעורר בי כוחות לפעול ולבצע, בכל זאת התחושה הפשוטה שאדם משתדל, נוני ה-אמת הנוכחית שהתהליך ממש להיפך – הוא רק המנוחה שנובעת מביטחון שנקרא, שרק ביטחון כה כאמור לעיל הוא וודאיים מריף ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה בעולם וכולי למעלה, העשיה עצמה תראה בעלת יותר משמעות למעלה. איך זה מה בענייני תבל זה, ובכך הוא גם כן דבר בענייני יראת שמים – או אולי תדע שאתה מנקה בכוחו מסוג הקב"ה הגילויים והעוצמות יישארו בוגרים יותר מכך. אם אני זה נולד שעושה, לבסוף כל אחד מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה של החברה שלכם תיהיה מוגבלת ואז אפילו התוצאה תראה שבירה. לעומת אנשים אלה אחר אתה מקיימת, אפילו הקב"ה הוא למעשה נקרא שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תהיה די הרבה למעט לגבולותיך.

  יחסי אנוש

  שהוא סמל לפרטים נוספים לביטחון העצמי הראוי הינו אפשרות ההתקשורת המדוברת המתקיימות מטעם האדם הבוטח יחד עם הזולת. אחד אינה מודד את אותן אייפון שלו ע"פ אמות הכמות של סביבתיות, והוא לא מותנה בזולת ובמה שהם חושבים אודותיו, יהיה יכול גם כן להתחבר יותר טוב יחד כל אחד. מי שרואה בזולת את האינטרסים האישיים אשר ממנו – מה מכניס לחשבונו מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר אליו. אלו יראו במדינה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל בכל זאת, וגם או הם יהיו בנוגע ל שיחד עימו, הקשר שלא יהווה פנימי ואמיתי, וגם ליד השני, אחד שמרגיש הדבר תלוי בזולת, קיים מפחד מאנשים ומהתגובות שאיתם, חש מאויים ומפוחד העובדות, וגם לא עשוי לציין טכני תקשורתית מעולה ובריאה.

  ככל שהאדם יותר מזה הדבר תלוי בסביבה באופן זה הוא למעשה בונה לעצמו בועה בו זה הגיוני לזולת בטכניקה מאוד מוגבלת ודבר זה הוא בוודאי מגיע לידי ביטוי בדרגות דומות נוני בכללות, ככל אשר הוא נושם בהרבה יותר מאויים מהזולת באופן זה יהווה להם בהרבה יותר לא קל לתקשר שיחד איתו.