Advertisement

That’s love

U want & u get, that’s luck,
U want & u wait, that’s time.
U want but u compromise, that’s life.
And U want & u wait & u don’t compromise that’s LOVE.

Advertisement