Advertisement

Uthti nahi nigah kisi aur ki taraf

Uthti nahi nigah kisi aur ki taraf ,

Paband kar gayi hai kisi ki nazar mujhe .

Advertisement