Advertisement

Naiki kar k aise bhool jaya karo…

“NAIKI Kar K Aiese
Bhool Jaya Kro !

Jese

“GUNAH” Karte
Waqt Apne () Ko
Bhool Jate Ho.

Advertisement