Advertisement

Mushkil ko manzil samajhte hai

Log har manzil ko mushkil samajhte hai,
Hum har mushkil ko manzil samajhte hai,
Bada farq hai logon aur humare nazriyee mein,
Log dil ko dard aur hum dard ko dil.

Advertisement