Advertisement

aey chand yahan na nikala kar

Aey Chand Yahan Na Nikala Kar,

Be-Naam Se Sapnay Dikhla Kar,

Yahan Ulti Ganga Behti Hai,

Is dais Mein Andhay hakim Hain,

Na Dartay Hain Na Nadim Hain,

Na Logon K woh Khadim Hain,

Advertisement