Advertisement

Apni maa ko khafa umar bhar na karoo

Jannat meri hai paoon terey
Kaun hai jo inkar karey
Jo bhi main ne kaha darguzar na karo
Apni maa ko khafa umar bhar na karoo

Advertisement