Advertisement

Tajmahal ki imarat her aashiq ko mohabbat ki misaal nazar aati hai.

Tajmahal ki imarat her aashiq ko mohabbat ki misaal nazar aati hai.

 
Main kis kis ke liye taj banwaun mujhe to her ladki mumtaz nazar aati hai.

Advertisement