Advertisement

Kuch aur bhi pehena karo

Peela hai kurta, gulabi hai salwar,
Peela hai kurta, gulabi hai salwar,
Aare! Kuch aur bhi pehena karo,
Yehi to pehenti ho bar bar.

Advertisement