Advertisement

Kal kare so aaj kar

Kal kare so aaj kar,
Aaj kare so ab kar.
Kal kare so aaj kar,
Aaj kare so ab kar.
Abey karta hi rahega ko dhoyega kab?

Advertisement