Advertisement

dil do dil do ek ko

Dil Do Dil Do Ek Ko,

Par Do Kisi Nek Ko.

Prasad Nahi Hai Ki Baaton Har Ek Ko

Advertisement