Advertisement

Bakri pahaad per kyun chadti hai

Bakri pahaad per kyun chadti hai….



Soncho!!



Aur soncho!!



A duffer itna sonchne ki zaroorath nahi hai..
Wo utarne ke liye chadi…

Advertisement