Advertisement

Bakri pahaad per kyun chadti hai

Bakri pahaad per kyun chadti hai….Soncho!!Aur soncho!!A duffer itna sonchne ki zaroorath nahi hai..
Wo utarne ke liye chadi…

Advertisement