Advertisement

Agar aap andhe nahi hote

Dhritarastra: Main khus hu ki tumne 100 putro ko janm diya.

Gandhari: Swami agar aap andhe nahi hote to ye sab sambhav nahi hota.

Advertisement