Advertisement

Shayri samaj kar padh raha hai

Upar aasman hai
Niche sagar hai,

Aur ek bander isse
Shayri samaj kar padh raha hai.

Advertisement