Advertisement

Namaskar, mujhe sms kehte hai

Namaskar, mujhe sms kehte hai,
Mujhe moorakh padte hai,
Ullu forward karte hai,
Gadhe delete karte hai,
Aur monkey log save karte hai,
Aap kya karne wale ho.

Advertisement