Advertisement

Kisi ghor papi ko msg karo

Tabyat thik nahi thi,
Tantrik ko dikhaya,
Tantrik ne kaha tum par bhutka saya hai,
Kisi ghor papi ko msg karo tum thik ho jaoge.

Advertisement