Advertisement

Bhej bhej ke bheja kharab karte ho

Message pe message bhejte ho,
Bhej bhej ke bheja kharab karte ho,
Bhejte bhi ho to bhejte ho,
Khud ka bheja to chalta nahin,
Doosron ka bheja hua bhejte ho!

Advertisement