Advertisement

Aur mobile ko SMS say bhar dae

“PHOOL” aisa ho jo bhag ko khushbu say bhar dae,
“MUSAFAR” aisa ho jo andheron ko roshan kar dae,
“DOST” aisa ho jo zindagi ko khushiyon say,
Aur mobile ko SMS say bhar dae.

Advertisement