Advertisement

Kehtay hain Eid ki amad hai

Kuch dair tu dil ko chain milay
Kuch rooz tu man ka phool khilay
Kehtay hain Eid ki amad hai
Ab log bhi kuch taeed karain .

Advertisement