Advertisement

Nazdikiya aadat aur aadat zindagi ban jati hai

Sochte the…..
Pani se juda hokar yeh machliya kyun chatpatati hai?

Na malum tha…
Nazdikiya aadat aur aadat zindagi ban jati hai

Advertisement