Advertisement

Saach aur Veham

Teacher : Saach aur Veham main kiya farak hai?

Boy : Aap hum ko padha rahi hain ye SAACH hai. Aur hum padh rahe hain ye aap ka VEHAM hai.

Advertisement