Advertisement

Jab mai engineer tha

Plumber:- Sir pipe naya laga dia hai aur bill Rs.700/- ho gaya.

Engineer:- Are itna tu main engineer ho ke bhi nahin kamata :o

Plumber:- Main bhi nahi kamata tha jab engineer tha!!

Advertisement