Advertisement

Hindustani doggi

Hindustani dog ki 3 khas pehchan hoti hai:-

1)Haddi mili nahi ke chatna shuru
2)Khamba dikha nahi ke mutna shuru
3)Ghanti baji nahi ke sms padna shuru

Advertisement