Advertisement

Gayab kaise hua

1 Mara hua aadmi,
Ghar se gayab,
Kaise hua?Janneke liye dekhiye,C.I.D.

Advertisement