Advertisement

Bhabhi namaste…

Mood mood kar na dekh mujhe,
Yun hanste hanste,
Mere dost hain baray hoshiyaar,
Keh denge bhabhi namaste…

Advertisement