Advertisement

Aisi ki taisi kab hoti hai?

Q: Aisi ki taisi kab hoti hai?


Ans: Jab loose motion lage hon aur pajame ki gaanth na khule.

Advertisement