Advertisement

Nobody somebody

Nobody’s right till somebody’s wrong;
Nobody’s weak till somebody’s strong;
Nobody’s lucky till luv comes along;
Nobody’s lonely till somebody’s gone.

Advertisement